De woningverbetering begint met een veiligheidscontrole van de elektrische installatie De woningverbetering begint met een veiligheidscontrole van de elektrische installatie

Een lang en gezond leven in je eigen huis

Stichting KIEN, een organisatie voor het stimuleren van innovatie in de elektrotechniek, heeft een groot programma uitgevoerd voor het helpen van senioren om langer zelfstandig thuis te wonen.

De ambitie was om bestaande woningen te verbeteren met technische oplossingen voor een betere veiligheid en een beter comfort. Daarvoor is een goede samenwerking tussen de betrokken partijen nodig. Het gaat om de gemeenten, zorginstellingen, installateurs en met name de eindgebruikers. Een goede samenwerking is nodig om ervoor te zorgen de bewoners de best mogelijke oplossingen krijgen, door contacten met de doelgroep te faciliteren, door integrale oplossingen te verzorgen en door de juiste deskundigheid bij de aanbieders op te bouwen.

Aart-Jan Hoeven van TechToBizz heeft dit KIEN programma ondersteund met trainingen en coaching over de Integraal Samenwerken werkwijze.