Dr. Aart-Jan Hoeven verzorgde trainingen over onderwerpen als Finding Investors, Technology Assessment, Intellectual Property en Clusters. Dr. Aart-Jan Hoeven verzorgde trainingen over onderwerpen als Finding Investors, Technology Assessment, Intellectual Property en Clusters.

Training over Technology Transfer in Moldavië

Van februari 2014 tot en met februari 2015 is er een Technology Transfer training gegeven in het kader van het BITTEM (Bilateral Technology Transfer Excellence for Moldova) project voor bilaterale samenwerking tussen Estland en Moldavië. Doel van dit project is het verbeteren van het Technology Transfer proces in Moldavië.
Het BITTEM project is een “good governance” project met als doel het verbeteren van de coördinatie, informatiestroom, transparantie en de afbakening van de verantwoordelijkheden voor het technology transfer proces.
Betrokken zijn de Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova (CCI RM), de Agency for Innovation and Technology Transfer of the Republic of Moldova (AITT) en de Organization for Small and Medium Enterprises Sector Development (ODIMM), alsmede bedrijven met belangstelling voor Publiek Private Partnerships, vertegenwoordigd door het Moldova Technology Transfer Network.
Dr. Aart-Jan Hoeven van TechToBizz verzorgde trainingen over het beschermen van intellectueel eigendom, over internationale matchmaking, over financiering en over Assessment of Technology and Clusters. TechToBizz was betrokken bij dit project in een samenwerking met zakenpartner BreakingResearch.
Tijdens de training in februari 2014 waren meer dan 150 deelnemers aanwezig van de genoemde organisaties en van alle 17 universiteiten uit Moldavië. Ze hebben trainingen gevolgd over Intellectueel Eigendom, het vermarkten van Intellectueel Eigendom, technologie audits, financiering voor innovatieve projecten, projectmanagement, projectbewaking, marketing van innovatie, clustervorming en matchmaking tussen universiteiten, MKB en publieke organisaties.
In augustus 2014 is er een Summer School on Technology Transfer gehouden in het Mektory Innovation and Business Center van de Tallinn University of Technology.
Op 25 en 26 februari 2015 is er een Train the Trainer workshop gegeven. Het BITTEM project is afgesloten met een eindconferentie op 27 februari 2015.