Wij helpen bij het vinden van buitenlandse zakenpartners en bij het opzetten van een buitenlandse zakenrelatie Wij helpen bij het vinden van buitenlandse zakenpartners en bij het opzetten van een buitenlandse zakenrelatie

Internationale matchmaking

Veel ambitieuze bedrijven in ontwikkelende landen en opkomende markten hebben belangstelling voor een samenwerking met betrouwbare zakenpartners in het buitenland. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), de uitvoeringsorganisatie van het Nederlandse ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft het Match Making Facility (MMF) programma ontwikkeld om zulke bedrijven te helpen bij het vinden van partners in Nederland. Het doel van het MMF programma is om de private sector in de doellanden te versterken door hulp te bieden bij het opbouwen van zakenrelaties voor investeringen, handel en kennisoverdracht.
Het consultancybedrijf BreakingResearch.com, gespecialiseerd in Innovatiemanagement, is een van de bedrijven die door de RvO zijn geselecteerd voor de uitvoering van het MMF programma. TechToBizz is een van de bedrijven in een consortium onder leiding van BreakingResearch en is verantwoordelijk voor het projectmanagement van de MMF aanvragen. De diensten aangeboden door het consortium worden verzorgd door zeer ervaren experts. Voor dit project zijn we aangewezen als intermediair voor de sectoren ICT, Chemie, Biotechnologie. Water en Transport.