Projectmanagement

TechToBizz is ontstaan vanuit een lange ervaring met het leiden van integrale innovatieprojecten.
Uit ervaring van anderen en van onszelf blijkt dat een goede voorbereiding een sleutelfactor is voor het slagen van een innovatieproject. Vaak wordt het verschil tussen slagen en falen al in het begin van het project gemaakt. Het is erg belangrijk om een goede projectstructuur op te zetten voor je begint, maar ook om steeds de juiste randcondities voor het project te houden terwijl het loopt. Daarom geeft TechToBizz veel aandacht aan de structuur en randcondities van innovatieprojecten.
Specifieke activiteiten voor innovatieprojecten zijn:
  • inventarisatie en documentatie klantenwensen,
  • selectie van project partners,
  • internationale matchmaking,
  • definitie van business case en verdienmodel,
  • opzetten project structuur en organisatie,
  • definitie en implementatie werkwijze,
  • vorming van MKB clusters,
  • verzorgen financiering,
  • opzetten communicatiestructuur,
  • verzorgen van het interim projectmanagement.